Šobrīd tiek veikts


Patreizējie objekti N.p.k

 Objekta nosaukums

 1Kravas - pasažieru lifta pārbūve Andreja ielā 7/9, Ventspilī
 2Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbi Piejūras brīvdabas muzeja vējdzirnavām, Riņķa ielā 2, Ventspilī