Šobrīd tiek veikts


Patreizējie objekti N.p.k

 Objekta nosaukums

 1Ventspils pilsētas izglītības iestāžu klašu telpu remonts 3. vidusskolā Tārgales ielā 5, Ventspilī projekta "Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniksās bāzes pilnveidošana" ietvaros (četrpadsmit) klases
 2Ventspils pilsētas izglītības iestāžu 1. stāva klašu telpu remonts 4. vidusskolā Rīgas ielā 12A, Ventspilī  projekta "Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniksās bāzes pilnveidošana" ietvaros (četras) klases
 3Ventspils pilsētas izglītības iestāžu 1. stāva klašu telpu remonts 6. vidusskolā Sarkanmuižas dambī 1, Ventspilī  projekta "Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniksās bāzes pilnveidošana" ietvaros (sešas) klases
 4Telpu pārplānošanas, atjaunošanas un remonta darbi skolas ēkā Saules ielā 37, Ventspilī